Welcome澳洲幸运10为梦而年轻!

您现在的位置: 首页 > 客服中心 > 和富会 > 客户活动 > 正文

投资者风险测试获奖名单(第八期)

日期:2011-07-12  字体大小:TTT
困惑,不知道自己买什么基金?适合的,才是最好的!
没有最好的基金,只有最适合自己的基金。
每个投资者的风险偏好都不相同,而不同类型基金的风险收益特征也不同。
对投资者来说,选择适合自己的基金非常重要,想了解自己属于哪一型吗?
第八期获奖名单公布如下:

2011-6-30 获奖者 吴飞龙  1509534****
2011-6-29 获奖者 钟毅  1361071****
2011-6-28 获奖者 孙培超  1328019****
2011-6-27 获奖者 甘长青  1387820****
2011-6-26 获奖者 杨璐  1586622****
2011-6-25 获奖者 梁银环  1385008****
2011-6-24 获奖者 许晟蓝  1381713****
2011-6-23 获奖者 肖春花  1341569****
2011-6-22 获奖者 袁柳君  1305616****
2011-6-21 获奖者 丁洁颖  1377423****
2011-6-19 获奖者 王裕连  1328361****
2011-6-18 获奖者 柴永磊  1396926****
2011-6-17 获奖者 张业波  1386565****
2011-6-16 获奖者 邓超  1355258****
2011-6-15 获奖者 潘惠瑜  1371367****
2011-6-14 获奖者 朱彤庆  1528115****
2011-6-13 获奖者 徐继恩  1362186****
2011-6-12 获奖者 周红梅  1399999****
2011-6-11 获奖者 邱枫  1381790****
2011-6-10 获奖者 王明兰  1591000****
2011-6-9 获奖者 张陈林  1527330****
2011-6-8 获奖者 郝沛东  1378517****
2011-6-7 获奖者 王伟平  1358535****
2011-6-6 获奖者 张春生  1392185****
2011-6-5 获奖者 陈法垓  1362717****
2011-6-4 获奖者 杨莹  1351196****
2011-6-3 获奖者 李欣蔚  1301138****
2011-6-1 获奖者 王觉悟  1597076****


查看第一期获奖名单     查看第二期获奖名单    查看第三期获奖名单   查看第四期获奖名单   查看第五期获奖名单   查看第六期获奖名单   查看第七期获奖名单   
注:我们会为每位获奖客户寄送精美礼品一份,详情请拨打客服热线:95105686/4008880688。